Doradztwo

Doradztwo

Doradzamy w zakresie recyklingu tworzyw sztucznych.

Doradzamy w tworzeniu całych linii produkcyjnych pod konkretne rodzaje tworzyw, lub modernizacje, polepszanie parametrów istniejących linii produkcyjnych (sortowanie, kruszenie, mielenie, separacja, wytłaczanie, mycie tworzyw itp.)